• 17 October 17:00ფესტივალის გახსნა
 • 17 October 18:30ვალერი პლოტნიკოვის გამოფენა
 • 17 October 20:00რადიო მაკბეტი
 • 18 October 15:00შეხვედრა ანი ბოგარტთან
 • 18 October 20:00რადიო მაკბეტი
 • 19 October 20:00რამონა
 • 21 October 20:00ო-ი, გვიანი სიყვარული
 • 22 October 20:00ო-ი, გვიანი სიყვარული
 • 23 October 20:00მანანა მენაბდის საღამო
 • 23 October 20:00ვიხსენებთ ოთარ მეღვინეთუხუცესს
 • 25 October 20:00ჰერბერტის სიზმარი
 • 26 October 20:00ჰერბერტის სიზმარი
 • 27 October 19:00ჩვენ გველის დიდება
 • 28 October 20:00ცხოველების ფერმა
 • 29 October 20:00ცხოველების ფერმა
AEC v1.0.4