Slide background

 

სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროსცენაბილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროსცენაბილეთის ფასი
ფაუსტიკახა ბაკურაძე14 სექტემბერი20:00მთავარი15 ლარი
ასტიგმატისმიიოსებ ბაკურაძე15 სექტემბერი20:00მთავარი15 ლარი
ინტროკახა ბაკურაძე19 სექტემბერი20:00მთავარი15 ლარი
ამბავი ერთი მკვლელისაიოსებ ბაკურაძე20 სექტემბერი20:00მთავარი15 ლარი
იგიკახა ბაკურაძე21,22 სექტემბერი20:00მთავარი15 ლარი
ღვთაებრივი კომედიაიოსებ ბაკურაძე26 სექტემბერი20:00მთავარი15 ლარი
ქარიშხალიიოსებ ბაკურაძე27 სექტემბერი20:00მთავარი15 ლარი
ასტიგმატისმიიოსებ ბაკურაძე28 სექტემბერი20:00მთავარი15 ლარი
აფიშა