Slide background

 

სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროსცენაბილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროსცენაბილეთის ფასი
ინტროკახა ბაკურაძე19 იანვარი20:00მთავარი15 ლარი
პარადისოირაკლი ხოშტარია20 იანვარი20:00მთავარი10 ლარი
ამბავი ერთი მკვლელისაიოსებ ბაკურაძე24 იანვარი20:00მთავარი15 ლარი
დონ ჟუანიკახა ბაკურაძე25 იანვარი20:00მთავარი15 ლარი
იგიკახა ბაკურაძე31 იანვარი20:00მთავარი15 ლარი
იგიკახა ბაკურაძე1 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
ასტიგმატისმიიოსებ ბაკურაძე2 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
ჩუმად, რეპეტიციააკახა ბაკურაძე3 თებერვალი20:00მთავარი10 ლარი
არტისტულესიიოსებ ბაკურაძე7 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
ამბავი ერთი მკვლელისაიოსებ ბაკურაძე8 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
ქარიშხალიიოსებ ბაკურაძე9 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
დონ ჟუანიკახა ბაკურაძე10 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
იგიკახა ბაკურაძე14,15 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
ინტროკახა ბაკურაძე16 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
პარადისოირაკლი ხოშტარია17 თებერვალი20:00მთავარი10 ლარი
ქარიშხალიიოსებ ბაკურაძე23 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
ლაბირინთიკახა ბაკურაძე28 თებერვალი20:00მთავარი15 ლარი
აფიშა