ფესტივალი საჩუქარი

ბიძები და დეიდები

რეჟისორი: გაბრიელე ტუმინაიტე

ლიტვური ლიტერატურის კლასიკოსის იუზას ტუმას – ვაიჟგანტასის პიესა მშობლიური პროზაული სკოლის, რაც გულისხმობს „ცხოვრება ამაოებაა“ – მიმართ გარკვეულწილად ხარკის წარმოადგენს.

რეჟისორ გავრიელე ტუმინატისე სიტყვებით ნოველა „ბიძები და დეიდები“ დიდი გემოვნების მოქალაქის მიერაა დაწერილი, რაც ამ ნაწარმოების ეროვნულ იდენტობაზე მეტყველებს. ეფუძვნება რა საკუთარ ფუძეს, ყოველგვარი ზედმეტი სენტიმენტების გარეშე, „ბიძები და დეიდები“ ლიტვური სოფლის 1861—1863წწ. კაპიტალისტური განვითარების დასაწყისის ეპოქას მიეკუთვნება.

პიესა მიკოლასის და სევერიუტესის სილამაზის, ვნების და უსასრულო სევდის ისტორიებს თხზავს , რომლის საშუალებითაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ იმდროინდელი ლიტვის ყოფას, მის კულტურულ ღირებულებებსა და ადამიანურ ფასეულობებს.

1863 წლის აჯანყების შემდგომ ლიტვას უსასტიკესი რეპრესიები დაატყდა თავს, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მისი კულტურული ცხოვრების განვითარებაზე; დაიხურა ლიტვური სკოლები, აიკრძალა კულტურ-საგანმამათლებლო საზოგადოებათა ორგანიზება, სპექტაკლების ლიტვურ ენაზე წარმოდგენა, მაგრამ ყველაზე მძიმე დარტმა განიცადა ლიტვურმა ენამ და დამწერლობამ, რომელიც აიკრძალა მეფის რუსეთის მიერ (1864-1904 წწ).
„ბიძები და დეიდები“ ფაქტიურად რეპრესიამდელი ლიტერატული ძეგლია, რომელიც ლიტვურად დაიწერა და გამოქვეყნდა.

ბილეთები იყიდება თუმანიშვილის თეატრის სალაროში და ასევე ვებ–გვერდზე BELETEBI.GE

ფესტივალის პროგრამა
Back to top button