სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთი
დეკალგო  პრემიერა ვოიტეკ ფარუგა9,10 ნოემბერი20:0016,18 ლარი
დეკალგო  პრემიერა ვოიტეკ ფარუგა11,12 ნოემბერი20:0016,18 ლარი
ჩვენი კლასითემურ ჩხეიძე15 ნოემბერი20:007,8,10 ლარი
დუელითემურ ჩხეიძე18 ნოემბერი20:007,8,10,14 ლარი
დემონებიმიშა ჩარკვიანი21 ნოემბერი20:0010,14,16 ლარი
ცრუ განგაში. ცხრა მთას იქითდათა თავაძე28 ნოემბერი20:0010,14,16 ლარი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე29 ნოემბერი20:0012 ლარი
ბეჩავიმიხეილ ჩარკვიანი30 ნოემბერი20:008,10,12 ლარი
აფიშა