სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთი
პრომეთე / დამოუკიდებლობის 25 წელიდათა თავაძე19 იანვარი20:007,8,10 ლარი
დეკალგოვოიტეკ ფარუგა22 იანვარი20:0016,18 ლარი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე25,29 იანვარი20:0012 ლარი
ჩვენი კლასითემურ ჩხეიძე3 თებერვალი20:007,8,10 ლარი
დეკალგოვოიტეკ ფარუგა4,6 თებერვალი20:0016,18 ლარი
ცრუ განგაში. ცხრა მთას იქითდათა თავაძე8 თებერვალი20:0010,14,16 ლარი
დუელითემურ ჩხეიძე11 თებერვალი20:007,8,10,14 ლარი
დემონებიმიშა ჩარკვიანი12,14 თებერვალი20:0010,14,16 ლარი
აფიშა