ჯარისკაცი, სიყვარული, დაცვის ბიჭი და… პრეზიდენტი

რუსთაველის თეატრი
აფიშა