2012 თეატრალური წლის შეჯამება

  • სიახლეები

    2012 თეატრალური წლის შეჯამება

    კვლევა, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევითმა ცენტრმა განახორციელა, ეფუძნება საქართველოში მოქმედი 30-ზე მეტი თეატრის (სახელმწიფო, დამოუკიდებელი, რეგიონულ)…

    Read More »
Back to top button