სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროდარბაზიბილეთი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროდარბაზიბილეთი
დაგვიანებული ჩაიირაკლი გურგენიძე2 ნოემბერი20:00პატარა8 ლარი
ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინესგოგა მარგველაშვილი3 ნოემბერი20:00დიდი16 ლარი
ჰარალეთი, ჰარალეთინ.ბაგრატიოინ–გრუზინსკი5,6 ნოემბერი20:00მცირე13 ლარი
ხომ არ აფრენ?!რუსუდან ბოლქვაძე7 ნოემბერი20:00დიდი8 ლარი
უხერხემლობაირაკლი გურგენიძე8 ნოემბერი20:00მცირე8 ლარი
გაზაფხული მაინც მოვაპ.ბაგრატიონი-გრუზინსკი10 ნოემბერი20:00დიდი11 ლარი
მეფე ლირიზურა გეწაძე13 ნოემბერი20:00დიდი16 ლარი
მელოტი მომღერალი ქალიზურაბ გეწაძე15 ნოემბერი20:00მცირე11 ლარი
ხომ არ აფრენ?!რუსუდან ბოლქვაძე16 ნოემბერი20:00მცირე8 ლარი
მაცეკვე ტანგომამუკა ტყემალაძე17 ნოემბერი20:00დიდი11 ლარი
მეფე ლირიზურა გეწაძე20 ნოემბერი20:00დიდი16 ლარი
აფიშა