Slide background

 

სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროსცენაბილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
თამბელინა
ДЮЙМОВОЧКА  პრემიერა 
ლევონ უზუნიანი27,2812:00/15:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
ახალი საშობაო ზღაპარი
НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
ვ. ნიკოლავა, ა. ვარსიმაშვილი29,3012:00/15:00დიდი6 ლარი
კარლსონის საახალწლო თავგადასავალი
НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАРЛСОНА
ლეონ უზუნიანი3,4 იანვარი12:00/15:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
თამბელინა
ДЮЙМОВОЧКА  პრემიერა 
ლევონ უზუნიანი5,6 იანვარი12:00/15:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
ახალი საშობაო ზღაპარი
НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
ვ. ნიკოლავა, ა. ვარსიმაშვილი7,8 იანვარი12:00/15:00დიდი6 ლარი
კუზიანი კვიცი
Конек-Горбунок
ვახტანგ ნიკოლავა9,10 იანვარი12:00/15:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
მაუგლი
МАУГЛИ
ვახტანგ ნიკოლოვა11,12 იანვარი12:00/15:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
თამბელინა
ДЮЙМОВОЧКА  პრემიერა 
ლევონ უზუნიანი13,14 იანვარი12:00/15:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
ხოლსტომერი. ცხენის ისტორია
ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ
ავთანდილ ვარსიმაშვილი20 იანვარი18:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
კარლსონის საახალწლო თავგადასავალი
НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАРЛСОНА
ლეონ უზუნიანი21 იანვარი12:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
რევიზორი
РЕВИЗОР
ავთანდილ ვარსიმაშვილი27 იანვარი18:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
მაუგლი
МАУГЛИ
ვახტანგ ნიკოლოვა28 იანვარი12:00/15:00დიდი5,6,8,9,10 ლარი
აფიშა