სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
თოვლის დედოფალი  პრემიერა კახაბერ შარტავა4,5,6,8,9,10 იანვარი20:0010 ლარი
თოვლის დედოფალი  პრემიერა კახაბერ შარტავა11,12,13,19 იანვარი20:0010 ლარი
აფიშა