სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე25 ნოემბერი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე26,27 ნოემბერი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე1,2,11 დეკემბერი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე3,10 დეკემბერი20:0010,20,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე4,8 დეკემბერი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე9 დეკემბერი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)