სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე2,9,16,23,30 მარტი20:0010,20,30 ლარი
ჰარი-ჰარალე, დედაო!ლეო გაბრიაძე7,14,21,28 მარტი20:0015 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლარეზო გაბრიაძე3,10,17,24,31 მარტი20:0020,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე1,8,15,22,29 მარტი20:0020,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)

აფიშა