სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე29 მაისი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიერეზო გაბრიაძე30,31 მაისი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე6,7,11 ივნისი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე4,13,14 ივნისი20:0010,20,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე5,12 ივნისი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)