სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე7,13,21 მაისი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე5,15,19 მაისი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე3,8,9 მაისი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე) რეზო გაბრიაძე10,14,20 მაისი20:0010,15,20 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე4,12,22 მაისი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)