სპექტაკლი
რეჟისორი
რიცხვი
დრო
ბილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე5,13 აპრილი20:005,10,15 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე17,27 აპრილი20:0010,15,20 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე4,12 აპრილი20:0010,15,20 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე) რეზო გაბრიაძე6,11,19 აპრილი20:0010,15,20 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე25,26 აპრილი20:005,10,15 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)