სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე8,16.22,30 დეკემბერი20:0020,30 ლარი
ჰარი-ჰარალე, დედაო!ლეო გაბრიაძე6,7,13,14 დეკემბერი20:0015 ლარი
ჰარი-ჰარალე, დედაო!ლეო გაბრიაძე20,21,27,28 დეკემბერი20:0015 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლარეზო გაბრიაძე9,15,23,29 დეკემბერი20:0020,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)

აფიშა