სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე3,7,8,16,17 მაისი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიერეზო გაბრიაძე21,22,30,31მაისი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე9,10 მაისი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე13,14,24 მაისი20:0010,20,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე15,23,29 მაისი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)