სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე12,19,25 სექტემბერი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიერეზო გაბრიაძე18,26 სექტემბერი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე13,20,27 სექტემბერი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)