სპექტაკლი
რეჟისორი
რიცხვი
დრო
ბილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე6,14,19,2820:0010,15,20 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე5,13,21,2620:0010,15,20 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე7,12,20,2720:0010,15,20 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)