სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე16 აპრილი20:0010,15,20 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე17 აპრილი20:0010,15,20 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე  პრემიერა რეზო გაბრიაძე18,19 აპრილი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე23 აპრილი20:0010,15,20 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე24 აპრილი20:0010,15,20 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე  პრემიერა რეზო გაბრიაძე25,26 აპრილი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)