სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე1,5,19,20 ოქტომბერი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე6,13 ოქტომბერი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე7,12 ოქტომბერი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე8,14,15,21 ოქტომბერი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე22,27,28,29 ოქტომბერი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)

აფიშა