სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე1,8,14,22,29 ნოემბერი20:0010,15,20 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე9,16,21,30 ნოემბერი20:0010,15,20 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე) რეზო გაბრიაძე2,7,15,23,28 ნოემბერი20:0010,15,20 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)