სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე27 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე26 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე28 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე29 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე2,3,12 თებერვალი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე4,10 თებერვალი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე) რეზო გაბრიაძე11 თებერვალი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)