სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე28 ნოემბერი20:0010,20,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე29 ნოემბერი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე27 ნოემბერი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე4,5,13,18,26 დეკემბერი20:0010,20,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე6,11,20,25 დეკემბერი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე12,19,27 დეკემბერი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)