სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ჰარი-ჰარალე, დედაო!ლეო გაბრიაძე4,5,7,10,13 მაისი20:0015 ლარი
ჰარი-ჰარალე, დედაოლეო გაბრიაძე14,17,20,21 მაისი20:0015 ლარი
ჰარი-ჰარალე, დედაო!ლეო გაბრიაძე24,27,28,31 მაისი20:0015 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე1,3,6,8,9 მაისი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე) რეზო გაბრიაძე18,19,22,23 მაისი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე11,12,15,16 მაისი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე25,26,29,30 მაისი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)

აფიშა