სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე4,5,15 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
რამონარეზო გაბრიაძე6,13,21,27 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე8,12,22,26 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
სტალინგრადის ბრძოლა (რუსულ ენაზე)რეზო გაბრიაძე14,28 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე20,29 იანვარი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)