სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
რამონარეზო გაბრიაძე3,8,16,23 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე9,17,22 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
ჩემი გაზაფხულის შემოდგომარეზო გაბრიაძე10,15,24 იანვარი20:0010,20,30 ლარი
ბრილიანტი დე ფანტიე რეზო გაბრიაძე30,31 იანვარი20:0010,20,30 ლარი

მისამართი: შავთელის ქ. 13
სალარო: (995 32) 2 986590, 568 781897
ბავშვები 12 წლამდე სპექტაკლებზე არ დაიშვებიან

სპეციალური დაკვეთით შესაძლებელია სპექტაკლების ჩვენება ინგლისური თარგმანით (ტიტრებით)