სპექტაკლი
რეჟისორი
რიცხვი
დრო
სცენა
პარტერი
აივანი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროსცენაპარტერიაივანი
კრამერი კრამერის წინააღმდეგ (პრემიერა)დავით ჩხარტიშვილი15 აპრილი20:00სარდაფი14 ლარი
ART–ხელოვნებათემურ ჩხეიძე16 აპრილი20:00დიდი 10.50 ლარი4,6,8.50 ლარი
საზღვრებიგიორგი ოსეფაშვილი16 აპრილი20:00სარდაფი14 ლარი -----------
შთაგონების რეცეპტინინო ახვლედიანი22 აპრილი20:00სარდაფი14 ლარი -----------
ქალებიციცინო კობიაშვილი23 აპრილი20:00დიდი10.50 ლარი -----------
კრამერი კრამერის წინააღმდეგ (პრემიერა)დავით ჩხარტიშვილი23,24 აპრილი20:00სარდაფი14 ლარი -----------
რევიზორიგიზო ჟორდანია24 აპრილი20:00დიდი10.50 ლარი4,6,8.50 ლარი
შევხვდებით სამოთხეშისანდრო ელოშვილი25 აპრილი20:00სარდაფი14 ლარი------------
ჟოლოლევან წულაძე25,26 აპრილი20:00დიდი11 ლარი11 ლარი
ფაუსტილევან წულაძე26 აპრილი20:00სარდაფი14 ლარი -----------
ქალებიციცინო კობიაშვილი27 აპრილი20:00დიდი10.50 ლარი4,6,8.50 ლარი
ტარტიუფილევან წულაძე27 აპრილი20:00სარდაფი14 ლარი----------
შთაგონების რეცეპტიდავით ჩხარტიშვილი29 აპრილი20:00სარდაფი14 ლარი -----------