სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
შუაზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი29 მარტი19:008,10 ლარი
ეგზერსისიმანანა ბერიკაშვილი30 მარტი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი31 მარტი19:008,10 ლარი
შეყრადავით დოიაშვილი3,4,5 აპრილი19:0015,20 ლარი
შუაზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი6 აპრილი19:008,10 ლარი
მაკბეთიდავით დოიაშვილი7 აპრილი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი11,12 აპრილი19:008,10 ლარი
შეყრადავით დოიაშვილი13,14 აპრილი19:0015,20 ლარი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი25,27 აპრილი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა