სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სამი დაკოტე ფურცელაძე3 დეკემბერი19:008,10 ლარი
მედეამიშა ჩარკვიანი4 დეკემბერი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი5 დეკემბერი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი6 დეკემბერი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი10 დეკემბერი19:008,10 ლარი
INTROსპექცია - ამბავი ჩვენზედავით დოიაშვილი11 დეკემბერი19:0020,30 ლარი
INTROსპექცია - ამბავი ჩვენზედავით დოიაშვილი12 დეკემბერი19:0020,30 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი18,19 დეკემბერი19:0010,15,20 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი20 დეკემბერი19:0010,15,20 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი22,23 დეკემბერი19:008,10 ლარი
INTROსპექცია - ამბავი ჩვენზედავით დოიაშვილი24,25 დეკემბერი19:0020,30 ლარი
INTROსპექცია - ამბავი ჩვენზედავით დოიაშვილი26,27 დეკემბერი19:0020,30 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი29 დეკემბერი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59