სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სამგროშიანი ოპერა  პრემიერა გირგი თავაძე28,29 ოქტომბერი19:008,10 ლარი
წყურვილის  პრემიერა დავით ხორბალაძე2,3 ნომბერი19:0010 ლარი
კვარტეტი  პრემიერა დავით დოიაშვილი4,5 ნოემბერი19:008,10 ლარი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი9,11,12 ნოემბერი19:008,10 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი23,24 ნოემბერი19:0010,15,20 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი25,26 ნოემბერი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა