სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
თამაშიგურანდა იაშვილი5,6 ივნისი19:0010 ლარი
შეყრადავით დოიაშვილი7,8 ივნისი19:0015,20 ლარი
ტარტიუფიდავით დოიაშვილი9 ივნისი19:0015,20 ლარი
თამაშიგურანდა იაშვილი13 ივნისი19:0010 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი14 ივნისი19:008,10 ლარი
სამი დაკოტე ფურცელაძე15 ივნისი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი16 ივნისი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა