სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი2,3,4,5 იანვარი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი6,7,9 იანვარი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი10,11 იანვარი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი12,13 იანვარი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი14 იანვარი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი18,19 იანვარი19:008,10 ლარი
(შუა) ზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი20 იანვარი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი21 იანვარი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი25,26 იანვარი19:008,10 ლარი
სამგროშიანი ოპერაგიორგი თავაძე27,28 იანვარი19:008,10 ლარი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი1,2,4 თებერვალი19:008,10 ლარი
მაკბეთიდავით დოიაშვილი8,9 თებერვალი19:008,10 ლარი
სამგროშიანი ოპერაგიორგი თავაძე10,11 თებერვალი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა