სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი2,3 იანვარი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი4,5,6 იანვარი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი8,9 იანვარი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი10,11,15,16,17 იანვარი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი18,19 იანვარი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი20 იანვარი19:008,10 ლარი
შეყრა  პრემიერა დავით დოიაშვილი24,25,26 იანვარი19:0015,20 ლარი
შეშლილის წერილებიდავით დოიაშვილი27 იანვარი19:0010,15 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი31 იანვარი19:0010,15,20 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი1 თებერვალი19:0010,15,20 ლარი
შეშლილის წერილებიდავით დოიაშვილი2 თებერვალი19:0010,15 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი3 თებერვალი19:008,10 ლარი
შუაზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი7 თებერვალი19:008,10 ლარი
მაკბეთიდავით დოიაშვილი8 თებერვალი19:008,10 ლარი
ტარტიუფიდავით დოიაშვილი9,10 თებერვალი19:0015,20 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი14,15 თებერვალი19:008,10 ლარი
შეყრა  პრემიერა დავით დოიაშვილი16 თებერვალი19:0015,20 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა