სპექტაკლი
რეჟისორი
რიცხვი
დრო
ბილეთის ფასი
ბილეთის ყიდვა
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
კარმენიკოტე ფურცელაძე10,11 მაისი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ლურჯი ფრინველიდავით დოიაშვილი15,16 მაისი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
გაყრადავით დოიაშვილი17,18 მაისი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59