სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
აკრძალული თამაშებიმანანა ბერიკაშვილი4,5 დეკემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
გაყრადავით დოიაშვილი6,7 დეკემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ფსკერზედავით დოიაშვილი18,19 დეკემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი20,21,22 დეკემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი23,24 დეკემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ჩიპოლინომაია ჩართოლანი25,25 დეკემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი27,28 დეკემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი29,30 დეკემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59