სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
შეშლილის წერილებიდავით დოიაშვილი4 ოქტომბერი19:0010,15 ლარი
თამაშიგურანდა იაშვილი5 ოქტომბერი19:0010 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი9,10 ოქტომბერი19:0010,15,20 ლარი
ტარტიუფიდავით დოიაშვილი12,13 ოქტომბერი19:0015,20 ლარი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი17,19,20 ოქტომბერი19:008,10 ლარი
შეყრადავით დოიაშვილი24,25 ოქტომბერი19:0015,20 ლარი
შეშლილის წერილებიდავით დოიაშვილი26 ოქტომბერი19:0010,15 ლარი
თამაშიგურანდა იაშვილი27 ოქტომბერი19:0010 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი31 ოქტომბერი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი1 ნოემბერი19:008,10 ლარი
შეყრადავით დოიაშვილი2,3 ნოემბერი19:0015,20 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა