სპექტაკლი
რეჟისორი
რიცხვი
დრო
ბილეთის ფასი
ბილეთის ყიდვა
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
ფსკერზე (პრემიერა)დავით დოიაშვილი11,12 ოქტომბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
დორიან გრეის პორტრეტი (პრემიერა)ნინო ჩაკვეტაძე16,17 ოქტომბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ფსკერზედავით დოიაშვილი18,19 ოქტომბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
დორიან გრეის პორტრეტინინო ჩაკვეტაძე23,24 ოქტომბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ფსკერზედავით დოიაშვილი25,26 ოქტომბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
გაყრადავით დოიაშვილი30,31 ოქტომბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59