სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
ლურჯი ფრინველიდავით დოიაშვილი2,3 აპრილი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
გაყრადავით დოიაშვილი4,5 აპრილი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ეს მოხდა სამხეცეში  პრემიერა ბექა ქავთარაძე16,17,18,19 აპრილი 19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ფსკერზედავით დოიაშვილი23,24 აპრილი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ეს მოხდა სამხეცეში  პრემიერა ბექა ქავთარაძე26 აპრილი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ჰედა გაბლერი  პრემიერა თამარ გომართელი30 აპრილი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59