სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
გაყრადავით დოიაშვილი3 მაისი19:008,10 ლარი
მაკბეთიდავით დოიაშვილი4 მაისი19:008,10 ლარი
წყურვილიდავით ხორბალაძე10 მაისი19:0010 ლარი
შუაზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი11 მაისი19:008,10 ლარი
სამგროშიანი ოპერაგიორგი თავაძე12,13 მაისი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი17,18 მაისი19:008,10 ლარი
შუაზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი20 მაისი19:008,10 ლარი
წყურვილიდავით ხორბალაძე24 მაისი19:0010 ლარი
კვარტეტიდავით დოიაშვილი25 მაისი19:008,10 ლარი
ტარტიუფიდავით დოიაშვილი1,2,3 ივნისი19:0015,20 ლარი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი5,6 ივნისი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა