სპექტაკლი
რეჟისორი
რიცხვი
დრო
ბილეთის ფასი
ბილეთის ყიდვა
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
ჩიპოლინომაია ჩართოლანი10,11 აპრილი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ლურჯი ფრინველიდავით დოიაშვილი12,13 აპრილი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ჩიპოლინომაია ჩართოლანი24,25,26,27 აპრილი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59