სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
გაყრადავით დოიაშვილი8,9 მარტი19:008,10 ლარი
კვარტეტიდავით დოიაშვილი10 მარტი19:008,10 ლარი
სამგროშიანი ოპერაგიორგი თავაძე11 მარტი19:008,10 ლარი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი15,17,18 მარტი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი22 მარტი19:008,10 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი24,25 მარტი19:0010,15,20 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი29 მარტი19:008,10 ლარი
სამი დაკოტე ფურცელაძე30 მარტი19:008,10 ლარი
მაკბეთიდავით დოიაშვილი31 მარტი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი1 აპრილი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა