სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
აიიქპაატა ციკოლია2,3 დეკემბერი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი4 დეკემბერი19:008,10 ლარი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი7,9,10 დეკემბერი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი15,16 დეკემბერი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი21 დეკემბერი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი24,25 დეკემბერი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი27,28 დეკემბერი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59