სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ფსკერზედავით დოიაშვილი2,3 დეკემბერი19:008,10 ლარი
წყურვილიდავით ხორბალაძე15,16 დეკემბერი19:0010 ლარი
კვარტეტიდავით დოიაშვილი17 დეკემბერი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი21,22 დეკემბერი19:008,10 ლარი
სამგროშიანი ოპერა  პრემიერა გიორგი თავაძე23,24 დეკემბერი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი28,30 დეკემბერი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი2,3,4,5 იანვარი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი6,7,9 იანვარი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი10,11 იანვარი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი12,13 იანვარი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი14 იანვარი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა