სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი19,22,23 აპრილი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი27,28 აპრილი19:008,10 ლარი
მედეამიშა ჩარკვიანი29 აპრილი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი30 აპრილი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59