სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
გაყრადავით დოიაშვილი27,28 ოქტომბერი19:008,10 ლარი
ტარტიუფიდავით დოიაშვილი2,3,4 ნოემბერი19:0015,20 ლარი
შეშლილის წერილები  პრემიერა დავით დოიაშვილი9,10 ნოემბერი19:0010,15 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი15 ნოემბერი19:008,10 ლარი
წყურვილიდავით ხორბალაძე16 ნოემბერი19:0010 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი17 ნოემბერი19:008,10 ლარი
კვარტეტიდავით დოიაშვილი18 ნოემბერი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი29,30 ნოემბერი19:008,10 ლარი
შუაზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი1 დეკემბერი19:008,10 ლარი
მაკბეთიდავით დოიაშვილი2 დეკემბერი19:008,10 ლარი
შეშლილის წერილებიდავით დოიაშვილი6,7 დეკემბერი19:0010,15 ლარი
ტარტიუფიდავით დოიაშვილი8,9 დეკემბერი19:0015,20 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა