სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
გაყრადავით დოიაშვილი13 ოქტომბერი19:008,10 ლარი
აიიქ  პრემიერა პაატა ციკოლია14,15,16 ოქტომბერი19:008,10 ლარი
ღამე მშვიდობისა Lili Marleen  პრემიერა ეუჯინიო დურა20,21 ოქტომბერი19:008,10 ლარი
ღამე მშვიდობისა Lili Marleen  პრემიერა ეუჯინიო დურა22,23 ოქტომბერი19:008,10 ლარი
ბალიშის კაცუნა  პრემიერა დავით დოიაშვილი29,30 ოქტომბერი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59