სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი7,8,10 მარტი19:008,10 ლარი
შეშლილის წერილებიდავით დოიაშვილი16 მარტი19:0010,15 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი21,22 მარტი19:008,10 ლარი
შეყრადავით დოიაშვილი23,24 მარტი19:0015,20 ლარი
სამი დაკოტე ფურცელაძე28 მარტი19:008,10 ლარი
შუაზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი29 მარტი19:008,10 ლარი
ეგზერსისიმანანა ბერიკაშვილი30 მარტი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი31 მარტი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59

აფიშა