სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
გაყრადავით დოიაშვილი26 მაისი19:008,10 ლარი
მედეამიშა ჩარკვიანი27 მაისი19:008,10 ლარი
სამი დაკოტე ფურცელაძე28 მაისი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი29 მაისი19:008,10 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი3 ივნისი19:0010,15,20 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი7 ივნისი19:008,10 ლარი
მაკბეთიდავით დოიაშვილი8 ივნისი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59