მუსიკისა და დრამის თეატრი

სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასიბილეთის ყიდვა
ცეცხლსახოვანიდავიტ პაპავა-გურჯი2 ნოემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
აკრძალული თამაშებიმანანა ბერიკაშვილი6,7 ნოემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ფსკერზედავით დოიაშვილი9 ნოემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ცეცხლსახოვანიდავიტ პაპავა-გურჯი13,14 ნოემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
გაყრადავით დოიაშვილი15,16 ნოემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
ჩიპოლინომაია ჩართოლანი20,21 ნოემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
გაყრადავით დოიაშვილი22,23 ნოემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი27,28 ნოემბერი19:008,10 ლარიბილეთის ყიდვა

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59