სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
გაყრადავით დოიაშვილი2,3 მარტი19:008,10 ლარი
მაკბეთიდავით დოიაშვილი5 მარტი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი8,9 მარტი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი10, 11,12 მარტი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი13,14 მარტი19:008,10 ლარი
(შუა) ზაფხულის ღამის სიზმარიდავით დოიაშვილი16 მარტი19:008,10 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი18,19 მარტი19:0010,15,20 ლარი
ბალიშის კაცუნადავით დოიაშვილი24,26 მარტი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59