სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
გაყრადავით დოიაშვილი28,29 იანვარი19:008,10 ლარი
მედეამიშა ჩარკვიანი30 იანვარი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი31 იანვარი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი2,3 თებერვალი19:008,10 ლარი
მედეამიშა ჩარკვიანი4 თებერვალი19:008,10 ლარი
მერი პოპინსიდავით დოიაშვილი5,6 თებერვალი19:008,10 ლარი
საშობაო ზღაპარიდავით დოიაშვილი7 თებერვალი19:008,10 ლარი
ცხოვრება იდიოტისა დავით დოიაშვილი11,12,13,14 თებერვალი19:0010,15,20 ლარი
და იყო ღამე და იყო დღემანანა სურმავა17 თებერვალი19:008,10 ლარი
დორიან გრეის პორტრეტინინო ჩაკვეტაძე18 თებერვალი19:008,10 ლარი
ფსკერზედავით დოიაშვილი19 თებერვალი19:008,10 ლარი
სამი დაკოტე ფურცელაძე20 თებერვალი19:008,10 ლარი
გაყრადავით დოიაშვილი21 თებერვალი19:008,10 ლარი

www.musictheatre.ge
მისამართი:აღმაშენებლის გამზ. 182
ტელეფონი: 234 80 90; 234 79 59