სპექტაკლირეჟისორითარიღიდროსცენაბილეთი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდროსცენაბილეთი
დაკანონებული უკანონობარობერტ სტურუა8,9 ოქტომბერი19:00დიდი6,7,8,9,10,14 ლარი
მარია კალასი გაკვეთილირობერტ სტურუა14 ოქტომბერი19:00დიდი12,15 ლარი
დაკანონებული უკანონობარობერტ სტურუა15 ოქტომბერი19:00დიდი6,7,8,9,10,14 ლარი
იულიუს კეისარირობერტ სტურუა16 ოქტომბერი19:00დიდი6,7,8,9,10,14 ლარი
სტუმარიგოშა გორგოშაძე20 ოქტომბერი19:00ექსპერიმენტული6 ლარი
არაბეთის სურნელოვანი ბალახებინიკოლოზ ჰაინე-შველიძე21 ოქტომბერი19:00ექსპერიმენტული6,8 ლარი
ნადირობის სეზონირობერტ სტურუა22 ოქტომბერი19:00დიდი6,7,8,9,10,14 ლარი
ლისისტრატედავით საყვარელიძე23 ოქტომბერი19:00დიდი6,7,8,9,10,14 ლარი
ჯარისკაცი, სიყვარული, დაცვის ბიჭი და... პრეზიდენტირობერტ სტურუა29 ოქტომბერი19:00დიდი6,7,8,9,10,14 ლარი
მარია კალასი გაკვეთილირობერტ სტურუა30 ოქტომბერი19:00დიდი12,15 ლარი