სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
სამშობლო  პრემიერა თემურ ჩხეიძის სახელოსნო2,3 ივნისი20:0015 ლარი
მოახლეები ნიკა თავაძე4,5 ივნისი20:0015 ლარი