სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
მოახლეები  პრემიერა ნიკა თავაძე30 მაისი20:0015 ლარი
მოახლეები  პრემიერა ნიკა თავაძე31 მაისი20:0015 ლარი