სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
მეორე ნახევარივანო ხუციშვილი27 აპრილი20:0010 ლარი
ტკივილი არის ახალგაზრდობადათა თავაძე3 მაისი20:0010 ლარი
ფრეკენ ჟულიდათა თავაძე4 მაისი20:0010 ლარი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე5 მაისი18:0010 ლარი