სპექტაკლი
რეჟისორი
თარიღი
დრო
ბილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
ფრეკენ ჟულიდათა თავაძე3 აპრილი20:0010 ლარი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე9 აპრილი20:0010 ლარი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე12 აპრილი20:0010 ლარი
ფრეკენ ჟულიდათა თავაძე24 აპრილი20:0010 ლარი
სტრიპტიზინიკა თავაძე26 აპრილი20:0010 ლარი
მახინჯიდათა თავაძე27 აპრილი20:0010 ლარი