სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
ბეჩავიმიხეილ ჩარკვიანი12 თებერვალი20:0010,15 ლარი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე14,15,19 თებერვალი20:0010 ლარი
ტკივილი არის ახალგაზრდობადათა თავაძე20 თებერვალი20:0010,15 ლარი
ფრეკენ ჟულიდათა თავაძე22 თებერვალი20:0010 ლარი
ბეჩავიმიხეილ ჩარკვიანი25 თებერვალი20:0010,15 ლარი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე27 თებერვალი20:0010 ლარი