სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე26,27 სექტემბერი20:0010 ლარი
ფრეკენ ჟულიდათა თავაძე30 სექტემბერი20:0010 ლარი
ფრეკენ ჟულიდათა თავაძე1 ოქტომბერი20:0010 ლარი
ტკივილი არის ახალგაზრდობადათა თავაძე3,4 ოქტომბერი20:0010 ლარი
ბეჩავიმიხეილ ჩარკვიანი5 ოქტომბერი20:007,10 ლარი
სამშობლოთემურ ჩხეიძის სახელოსნო13 ოქტომბერი20:0015 ლარი