სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორითარიღიდრობილეთის ფასი
პრომეთე / დამოუკიდებლობის 25 წელიდათა თავაძე24 თებერვალი20:007,15 ლარი
ტროელი ქალებიდათა თავაძე25,26 თებერვალი20:0010 ლარი
ფრეკენ ჟულიდათა თავაძე27 თებერვალი20:0010 ლარი