სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე3 ივნისი19:006,9,11 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი5 ივნისი19:006,12,14 ლარი
მექანიკური ფორთოხალიავთო ვარსიმაშვილი6 ივნისი19:006,13,15 ლარი
ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანებიავთო ვარსიმაშვილი7 ივნისი19:006,12 ლარი
მატყუარებიგოგი თოდაძე9 ივნისი19:006,9,11 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი11 ივნისი19:006,12,14 ლარი
რადროს შექსპირიაიოანე ხუციშვილი12 ივნისი19:006,10,12 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე13 ივნისი19:006,9,11 ლარი
ვალსი ძილის წინავთო ვარსიმაშვილი14 ივნისი19:006,13,15 ლარი
მატყუარებიგოგი თოდაძე16 ივნისი19:006,9,11 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი18 ივნისი19:006,12,14 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე19 ივნისი19:006,9,11 ლარი
წვიმის გამყიდველინუგზარ ლორთქიფანიძე20 ივნისი19:006,13,15 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი21 ივნისი19:006,13,15 ლარი
მატყუარებიგოგი თოდაძე23 ივნისი19:006,9,11 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე26 ივნისი19:006,9,11 ლარი
მამაკადრი ოზჯან27 ივნისი19:006,7,9 ლარი
კავკასიური ცარცის წრეავთო ვარსიმაშვილი28 ივნისი19:006,13,15 ლარი