Slide background

 

სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
პეპი გრძელი წინდაავთო ვარსიმაშვილი7 იანვარი13:009,10 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე8 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი9 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
სკანდალური დღიურინიკა ჩიკვაიძე10 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი11 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანებიავთო ვარსიმაშვილი12 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
პეპი გრძელი წინდაავთო ვარსიმაშვილი13 იანვარი13:309,10 ლარი
ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავსა. ვარსიმაშვილი/მ.დობორჯგინიძე13 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე15 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი16 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
მუდამ ერთად  პრემიერა იოანე ხუციშვილი17,18 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებსავთო ვარსიმაშვილი19 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
პეპი გრძელი წინდაავთო ვარსიმაშვილი20 იანვარი13:309,10 ლარი
კავკასიური ცარცის წრეავთო ვარსიმაშვილი20 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე22 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი23 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
სკანდალური დღიურინიკა ჩიკვაიძე24 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
მუდამ ერთად  პრემიერა იოანე ხუციშვილი25 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
კომედიანტებიავთო ვარსიმაშვილი26 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავსა. ვარსიმაშვილი/მ.დობორჯგინიძე27 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე29 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი30 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
ყვავილები ელჯერნონისთვისდათო თურქიაშვილი31 იანვარი19:009,15,16,17 ლარი
აფიშა