Slide background

 

სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი23 მაისი20:009,15,16,17 ლარი
ვალსი ძილის წინავთო ვარსიმაშვილი24 მაისი20:009,15,16,17 ლარი
ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავსა. ვარსიმაშვილი/მ.დობორჯგინიძე25 მაისი20:009,15,16,17 ლარი
თოჯინების სახლივანო ხუციშვილი26 მაისი20:009,15,16,17 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი27 მაისი20:009,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი30 მაისი20:009,15,16,17 ლარი
ალტონელი განდეგილები  პრემიერა ვანო ხუციშვილი31 მაისი19:309,15,16,17 ლარი
ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებსავთო ვარსიმაშვილი1 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანებიავთო ვარსიმაშვილი2 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
მექანიკური ფორთოხალიავთანდილ ვარსიმაშვილი3 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი6 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
წვიმის გამყიდველინუგზარ ლორთქიფანიძე7 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავსა. ვარსიმაშვილი/მ.დობორჯგინიძე8 ივნისი19:309,15,16,17 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი9 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
კავკასიური ცარცის წრეავთო ვარსიმაშვილი10 ივნისი19:309,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი13 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ალტონელი განდეგილებივანო ხუციშვილი14 ივნისი19:309,15,16,17 ლარი
სხვების ცხოვრებაავთანდილ ვარსიმაშვილი15 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ვალსი ძილის წინავთო ვარსიმაშვილი16 ივნისი19:009,15,16,17 ლარი
ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებს ავთო ვარსიმაშვილი17 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი20 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
თოჯინების სახლივანო ხუციშვილი21 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი22 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავსა. ვარსიმაშვილი/მ.დობორჯგინიძე23 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
რიჩარდ IIIავთო ვარსიმაშვილი24 ივნისი19:309,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი27 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანებიავთანდილ ვარსიმაშვილი28 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
ალტონელი განდეგილებივანო ხუციშვილი29 ივნისი19:309,15,16,17 ლარი
კომედიანტებიავთო ვარსიმაშვილი30 ივნისი20:009,15,16,17 ლარი
აფიშა