სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
კორიოლანუს, რიჩარდ III ავთო ვარსიმაშვილი25 იანვარი19:006,13,15 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე28 იანვარი19:006,9,11 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი29 იანვარი19:006,12,14 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი30 იანვარი19:006,13,15 ლარი
ვალსი ძილის წინავთო ვარსიმაშვილი31 იანვარი19:006,13,15 ლარი
პეპი გრძელი წინდაავთო ვარსიმაშვილი1 თებერვალი13:005,10,15 ლარი
კავკასიური ცარცის წრეავთო ვარსიმაშვილი1 თებერვალი19:006,13,15 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე3 თებერვალი19:006,9,11 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი4 თებერვალი19:006,12,14 ლარი
ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანებიავთო ვარსიმაშვილი5 თებერვალი19:006,12 ლარი
თაფლობის თვემაია დობორჯგენიძე6 თებერვალი19:006,9,11 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი7 თებერვალი19:006,13,15 ლარი
ვალსი ძილის წინავთო ვარსიმაშვილი8 თებერვალი19:006,13,15 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე10 თებერვალი19:006,9,11 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი11 თებერვალი19:006,12,14 ლარი
წვიმის გამყიდველინუგზარ ლორთქიფანიძე12 თებერვალი19:006,13,15 ლარი
მამაკადრი ოზჯან13 თებერვალი19:006,7,9 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი14 თებერვალი19:006,13,15 ლარი
კორიოლანუს, რიჩარდ III ავთო ვარსიმაშვილი15 თებერვალი19:006,13,15 ლარი