სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე3 ნოემბერი19:006,9,11 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი4 ნოემბერი19:006,12,14 ლარი
საზიზღრები, ბინძურები, ბოროტები  პრემიერა ნიკა ჩიკვაიძე5,6 ნოემბერი19:006,7,9 ლარი
ვალსი ძილის წინავთო ვარსიმაშვილი7 ნოემბერი19:006,13,15 ლარი
კავკასიური ცარცის წრეავთო ვარსიმაშვილი8 ნოემბერი19:006,13,15 ლარი
მატყუარებიგოგი თოდაძე10 ნოემბერი19:006,9,11 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი11 ნოემბერი19:006,12,14 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი12 ნოემბერი19:006,13,15 ლარი
ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებს ავთო ვარსიმაშვილი13 ნოემბერი19:006,13,15 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე14 ნოემბერი19:006,9,11 ლარი
თაფლობის თვემაია დობორჯგენიძე15 ნოემბერი19:006,9,11 ლარი
ყველა დამამძიმებელი გარემოებანიკა ჩიკვაიძე17 ნოემბერი19:006,9 ლარი
საძაღლევანო ხუციშვილი20 ნოემბერი19:006,10,12 ლარი
ვალსი ძილის წინავთო ვარსიმაშვილი22 ნოემბერი19:006,13,15 ლარი
ყველა დამამძიმებელი გარემოებანიკა ჩიკვაიძე24 ნოემბერი19:006,9 ლარი
მატყუარებიგოგი თოდაძე25 ნოემბერი19:006,9,11 ლარი
ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებსავთო ვარსიმაშვილი27 ნოემბერი19:006,13,15 ლარი
რადროს შექსპირია იოანე ხუციშვილი28 ნოემბერი19:006,10,12 ლარი
რიჩარდ IIIავთო ვარსიმაშვილი29 ნოემბერი19:006,13,15 ლარი