Slide background

 

სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
მექანიკური ფორთოხალიავთანდილ ვარსიმაშვილი26 სექტემბერი (ბათუმი)19:006,13,15 ლარი
ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებსავთო ვარსიმაშვილი27 სექტემბერი (ბათუმი)19:006,13,15 ლარი
სხვების ცხოვრებაავთანდილ ვარსიმაშვილი28 სექტემბერი (ბათუმი)19:006,13,15 ლარი
აფიშა