Slide background

 

სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდროდარბაზიბილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავსა. ვარსიმაშვილი/მ.დობორჯგინიძე8 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
წვიმის გამყიდველინუგზარ ლორთქიფანიძე9 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
ყვავილები ელჯერნონისთვისდათო თურქიაშვილი9 მარტი19:30ლურჯი12 ლარი
პეპი გრძელი წინდაავთო ვარსიმაშვილი10 მარტი13:30წითელი9,10 ლარი
კავკასიური ცარცის წრეავთო ვარსიმაშვილი10 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
წვიმა წაშლის ნაკვალევსთომა ათანელიშვილი10 მარტი19:30ლურჯი12 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე12 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი13 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
მექანიკური ფორთოხალიავთანდილ ვარსიმაშვილი14 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
მუდამ ერთადიოანე ხუციშვილი15 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
სამანიშვილის დედინაცვალიგოგი მარგველაშვილი16 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
წვიმა წაშლის ნაკვალევსთომა ათანელიშვილი16 მარტი19:30ლურჯი12 ლარი
ნამცეცალევონ უზუნიანი17 მარტი13:30წითელი9,10 ლარი
ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავსა. ვარსიმაშვილი/მ.დობორჯგინიძე17 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
ყვავილები ელჯერნონისთვისდათო თურქიაშვილი17 მარტი19:30ლურჯი15 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე19 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი20 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
სხვების ცხოვრებაავთანდილ ვარსიმაშვილი21 მარტი20:00წითელი9,15,16,17 ლარი
ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებსავთო ვარსიმაშვილი22 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
კომედიანტებიავთო ვარსიმაშვილი23 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
რიჩარდ IIIავთო ვარსიმაშვილი24 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
მერე რა რომ სველია სველი იასამანიგოგი თოდაძე26 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
ჯინსების თაობადავით დოიაშვილი27 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარავთო ვარსიმაშვილი28 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
სამანიშვილის დედინაცვალიგოგი მარგველაშვილი29 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
სკანდალური დღიურინიკა ჩიკვაიძე30 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
წვიმა წაშლის ნაკვალევსთომა ათანელიშვილი30 მარტი19:30ლურჯი12 ლარი
ნამცეცალევონ უზუნიანი31 მარტი13:30წითელი9,10 ლარი
ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანებიავთო ვარსიმაშვილი31 მარტი19:00წითელი9,15,16,17 ლარი
ყვავილები ელჯერნონისთვისდათო თურქიაშვილი31 მარტი19:30ლურჯი15 ლარი
აფიშა