სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
მაცეკვე ტანგომამუკა ტყემალაძე26 ნოემბერი20:0010 ლარი
სერობაქეთი დოლიძე27 ნოემბერი20:0010 ლარი
თავისუფალი წყვილიქეთი დოლიძე28 ნოემბერი20:0010 ლარი
ბერნარდ ალბას სახლინანა კვსხვაძე29 ნოემბერი20:0010 ლარი
ჰელადოსიგოგა პიპინაშვილი2 დეკემბერი20:0010 ლარი
ჩუმი ღამეია გოგიშვილი4 დეკემბერი20:0010 ლარი
მაცეკვე ტანგომამუკა ტყემალაძე5 დეკემბერი20:0010 ლარი
ჩუპრი–ჩუპარ დარეჯანკოტე მირიანაშვილი6 დეკემბერი20:007 ლარი