სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
არ გვიხდიან, არ გადავიხდით?!  პრემიერა მიქელე პანელა30 სექტემბერი20:0012 ლარი
არ გვიხდიან, არ გადავიხდით?!  პრემიერა მიქელე პანელა1,2 ოქტომბერი20:0012 ლარი
მეფე ლირიზურა გეწაძე7 ოქტომბერი20:0015 ლარი
დაგვიანებული ჩაიირაკლი გურგენიძე8 ოქტომბერი20:0015 ლარი
მეფე ლირიზურა გეწაძე9 ოქტომბერი20:0015 ლარი