სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
R+J ბედისწერა დაბნეულიამიხეილ მარმარინო1,2 აპრილი20:0010 ლარი
სერობაქეთი დოლიძე3 აპრილი20:0010 ლარი
მელოტი მომღერალი ქალიზურაბ გეწაძე4 აპრილი20:007 ლარი
Underground XXI@yahoo.comქეთი დოლიძე5 აპრილი20:007 ლარი
R+J ბედისწერა დაბნეულიამიხეილ მარმარინო8 აპრილი19:0010 ლარი