სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
მელოტი მომღერალი ქალიზურაბ გეწაძე21 იანვარი20:007 ლარი
დაგვიანებული ჩაიირაკლი გურგენიძე26 იანვარი20:007 ლარი
არ გვიხდიან, არ გადავიხდით?!მიქელე პანელა27,28 იანვარი20:007 ლარი
ნანილინუგზარ ბაგრატიონი-გრუზინსკი29 იანვარი20:0010 ლარი
მეფე ლირიზურა გეწაძე31 იანვარი20:0015 ლარი
მეფე ლირიზურა გეწაძე2 თებერვალი20:0015 ლარი
ტრამვაი - სურვილიქეთი დოლიძე3 თებერვალი20:007 ლარი