სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
მეფე ლირი  პრემიერა ზურა გეწაძე30 ივნისი20:0015 ლარი
დონ კიხოტი პრემიერა გიორგი აფხაზავა1,2 ივლისი20:0015 ლარი
მეფე ლირი  პრემიერა ზურა გეწაძე3 ივლისი20:0015 ლარი