სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
დაგვიანებული ჩაიირაკლი გურგენიძე22 მაისი20:0015 ლარი
მეფე ლირი  პრემიერა ზურა გეწაძე28,29,31 მაისი19:0015 ლარი
მეფე ლირი  პრემიერა ზურა გეწაძე29,31 მაისი20:0015 ლარი