სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
R+J ბედისწერა დაბნეულიამიხეილ მარმარინო1,2 აპრილი20:0010 ლარი
სერობაქეთი დოლიძე3 აპრილი20:0010 ლარი
მელოტი მომღერალი ქალიზურაბ გეწაძე4 აპრილი20:007 ლარი
Underground XXI@yahoo.comქეთი დოლიძე5 აპრილი20:007 ლარი
R+J ბედისწერა დაბნეულიამიხეილ მარმარინო8 აპრილი20:0010 ლარი
ზაფხულის ღამის სიზმარირუსუდან ბოლქვაძე15 აპრილი20:0010 ლარი
ჰელადოსიგოგა პიპინაშვილი16 აპრილი20:0010 ლარი
ქალი და მამაკაცინანა კვასხვაძე17 აპრილი20:007 ლარი
ჩვენი პატარა ქალაქიმიხეილ თუმანიშვილი18,19 აპრილი20:0010 ლარი
გაზაფხული მაინც მოვაპ.ბაგრატიონი-გრუზინსკი22 აპრილი20:007 ლარი
ჰარალეთი, ჰარალეთინ.ბაგრატიოინ–გრუზინსკი23 აპრილი20:0010 ლარი
7 პ.პზურაბ გეწაძე24 აპრილი20:007 ლარი