სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთის ფასი
ჩვენი პატარა ქალაქიმიხეილ თუმანიშვილი6,8 თებერვალი20:0010 ლარი
ჰელადოსიგოგა პიპინაშვილი12 თებერვალი20:0010 ლარი
იკაროსინუგზარ ბაგრატიონ გრუზინსკი13 თებერვალი20:007 ლარი
თავისუფალი წყვილიქეთი დოლიძე14 თებერვალი20:0010 ლარი
ჰარალეთი, ჰარალეთინ.ბაგრატიოინ–გრუზინსკი15 თებერვალი20:0010 ლარი
ბალადა ვეფხისა და მოყმისაგიორგი სიხარულიძე19 თებერვალი20:007 ლარი
რამ შემქმნა ადამიანადქეთი დოლიძე20 თებერვალი20:007 ლარი
სამეფო ოჯახიქეთი დოლიძე21 თებერვალი20:0010 ლარი
სერობაქეთი დოლიძე22 თებერვალი20:0010 ლარი