სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
ქალაქი N  პრემიერა რუსუდან ბოლქვაძე29,30 ნოემბერი20:0015 ლარი
ქალაქი N  პრემიერა რუსუდან ბოლქვაძე1,2 დეკემბერი20:0015 ლარი
პოლიციაზურაბ გეწაძე3 დეკემბერი20:007 ლარი
ტრამვაი - სურვილიქეთი დოლიძე4 დეკემბერი20:0010 ლარი
ნანილი  პრემიერა ნუგზარ ბაგრატიონი-გრუზინსკი10,11 დეკემბერი20:0010 ლარი
მეფე ლირიზურა გეწაძე15,16 დეკემბერი20:0015 ლარი
თავისუფალი წყვილიქეთი დოლიძე17 დეკემბერი20:0010 ლარი