სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
სპექტაკლირეჟისორირიცხვიდრობილეთი
დაგვიანებული ჩაიირაკლი გურგენიძე22 აპრილი20:007 ლარი
მართლა  პრემიერა მანანა მენაბდე28,29,30 აპრილი20:0012 ლარი
მართლა  პრემიერა მანანა მენაბდე4 მაისი20:0012 ლარი
ნანილინუგზარ ბაგრატიონი-გრუზინსკი5 მაისი20:0010 ლარი
ტრამვაი - სურვილიქეთი დოლიძე6 მაისი20:0010 ლარი
სერობაქეთი დოლიძე7 მაისი20:0010 ლარი
R+J ბედისწერა დაბნეულიამიხეილ მარმარინო10,11 მაისი20:0012 ლარი
სერობაქეთი დოლიძე12 მაისი20:0010 ლარი
მელოტი მომღერალი ქალიზურაბ გეწაძე13 მაისი20:007 ლარი
მართლამანანა მენაბდე14 მაისი20:0012 ლარი